Hrvatski šahovski savez – Bošnjaci – 22. OPEN BOŠNJACI