Hrvatski šahovski savez – Podturen – V Memorijalnog turnira Damir Mavrin