Hrvatski šahovski savez – Krapina – VII. otvoreno prvenstvo grada Krapine