Hrvatski šahovski savez – NRL 119 – pojedinačni obračun