Hrvatski šahovski savez – O nama

O nama

HSS Hrvatski šahovski savez (1992) Zone 1.2.
M.B.: 3205541
OIB: 55905520612
IBAN: HR7824810001120011240
Ž.R.: 2481000-1120011240
Adresa: Trg Krešimira Ćosića 11, HR-10000 Zagreb, Croatia
tel (385) 1 3012 352
fax (385) 1 3012 352

email hrvatski.sahsavez@gmail.com

Milan Brigljević-1 Predsjednik Hrvatskoga šahovskog saveza – Milan BRIGLJEVIĆ
Adresa: Hanžekova 2B, 44 250 Petrinja, Croatia
tel (385) 92 241 0044
fax
mob email milan.brigljevic@gmail.com
Alojzije Janković Glavni tajnik Hrvatskoga šahovskog saveza – Alojzije JANKOVIĆ
Adresa: Trg Krešimira Čosića 11, HR-10000 Zagreb, Croatia
tel (385) 1 3012 352
fax (385) 1 3012 352
Islamovic_S Rejting administrator – Sulejman ISLAMOVIĆ
Adresa: Dr. Vlatka Mačeka 122, HR-20000 Dubrovnik
tel (385) 20 486 254
tel (385) 20 331 792
fax (385) 20 487 003
email sulejman.islamovic@du.t-com.hr