Hrvatski šahovski savez – Problemski šah

Problemski šah

Udruga šahovskih problemista web stranice

9. ISC – Međunarodno rješavačko natjecanje za 2013. Raspis PDF / Rezultati

Otvoreno šahovsko rješavačko prvenstvo Hrvatske 2012. Raspis / Rezultati

Otvoreno šahovsko rješavačko prvenstvo Hrvatske 2011. Raspis

Prvenstvo Hrvatske u rješavanju šahovskih problema 2010.

Registrirani problemisti u 2015. godini

Udruga šahovskih problemista UŠP

Ljubomir Branković
Goran Dizdar
Danijel Mulugeta
Predrag Žuvić
Nikola Predrag
Ivan Bender
Boris Nepužlan
Danko Gazarek
Krešimir Starčević
Denis Radočaj
Relja Bosanac
Stjepan Šimara
Marko Filipović
Branko Udovčić
Dejan Glišić
Filip Cvitković
Matej Blažeka
Leon Livaić
Damir Livaić
Starčević Ante leon
Marković Franjo Josip

Hrvatska udruga problemskih šahista HUPŠ

Zvonimir Hernitz
Branko Koludrović
Darko Nesek
Ivo Tominić
Sveto Štambuk
Josip Varga