Hrvatski šahovski savez – Članovi Stegovnog suda HŠSa

Članovi Stegovnog suda HŠSa

 – predsjednik,
 – zamjenik predsjednika,
 – član,
 – član,
 – član ,
 – član,