19. EKIPNO PRVENSTVO HRVATSKE U ŠAHU
ožujak - studeni 2010.
IV. SENIORSKA ŠAHOVSKA LIGA - ZAPAD

Konačan poredak

Mjesto Ekipa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MB Bod.
1 BATANA, Rovinj 2,5 5,5 4,5 5,5 5,5 5,0 5,0 5,5 5,0 16 44,0
2 LOVAC, Pazin 3,5 3,5 2,0 2,0 4,0 5,0 5,5 4,0 6,0 14 35,5
3 KASTAV, Kastav 0,5 2,5 3,0 5,0 2,0 4,5 6,0 4,0 4,0 11 31,5
4 VODNJAN, Vodnjan 1,5 4,0 3,0 2,5 3,0 3,0 3,5 3,5 4,0 11 28,0
5 RJEČINA-2, Dražice 0,5 4,0 1,0 3,5 4,5 3,0 3,5 1,5 3,5 11 25,0
6 CRES, Cres 0,5 2,0 4,0 3,0 1,5 4,5 1,5 3,5 5,0 9 25,5
7 ROVINJ, Rovinj 1,0 1,0 1,5 3,0 3,0 1,5 3,5 4,0 4,0 8 22,5
8 KRK-2, Krk 1,0 0,5 0,0 2,5 2,5 4,5 2,5 4,0 4,0 6 21,5
9 ZRINSKI-FRANKOPAN, N.Vinodolski 0,5 2,0 2,0 2,5 4,5 2,5 2,0 2,0 4,5 4 22,5
10 VOLOSKO, Volosko 1,0 0,0 2,0 2,0 2,5 1,0 2,0 1,0 1,5 0 13,0

ŠK Batana, Rovinj i ŠK Lovac, Pazin plasirali su se u III. ligu zapad 2011. godine.


PRAVILNIK
19. EKIPNOG PRVENSTVA HRVATSKE U ŠAHU ZA 2010. GODINU

IV. SENIORSKA ŠAHOVSKA LIGA – ZAPAD
 

Članak 1.
U organizaciji Hrvatskog šahovskog saveza posredstvom povjerenika lige, Nenada Dorića od 1. ožujka do 15. studenoga 2010. godine na području Zajednice županija zapad održat će se 19. ekipno prvenstvo Hrvatske u šahu za 2010. godinu – IV. seniorska šahovska liga – zapad (u daljnjem tekstu: liga).

Članak 2.
Pravo sudjelovanja imaju ekipe sljedećih klubova, prema startnom broju izvučenom na ždrijebanju 27. veljače 2010. u Rijeci:

1. ŠK “RJEČINA-2“ Dražice 6. ŠK “KASTAV“ Kastav
2. ŠK “CRES” Cres 7. ŠK “VOLOSKO“ Volosko
3. ŠK “VODNJAN“ Vodnjan 8. ŠK “LOVAC” Pazin
4. ŠK “ROVINJ” Rovinj 9. ŠK “KRK-2” Krk
5. ŠK “BATANA“ Rovinj 10. ŠK “ZRINSKI-FRANKOPAN” Novi Vinodolski


Članak 3.
Kotizaciju za natjecanje u iznosu od 500,00 kn ekipe su obvezne uplatiti najkasnije do 25. ožujka 2010. na žiro račun HŠS-a broj 2481000-1120011240 i 100,00 kn za Povjerenika lige poštanskom uplatnicom na adresu Nenad Dorić, Šodići 39, 51221 Kostrena.
Ekipa koja nije izvršila uplatu nema pravo nastupa u ligi.

Članak 4.
Pravo nastupa za ekipe imaju samo registrirani igrači pri HŠS-u u godini u kojoj se igra liga.
Za ekipu u pojedinom meču može nastupiti jedan strani igrač.

Članak 5.
Liga se igra jednokružno po Bergerovu sustavu natjecanja. Liga se igra sustavom meč-bodova (2 boda za pobjdu u meču, 1 bod za neriješen rezultat, 0 bodova za poraz).
Tempo igre iznosi 90 minuta po igraču + 30 sekundi po potezu. Potezi se moraju zapisivati do kraja partije. Partije se igraju po FIDE pravilima šaha.
Sve igrane partije će se rejtingirati za Nacionalnu i Međunarodnu rejting listu, ako su ispunjeni uvjeti za rejtingiranje.

Članak 6.
Pojedina kola lige igrat će se prema sljedećem rasporedu:
 

I. kolo 27.03.2010. 16,30 sati VI. kolo 25.04.2010. 16,00 sati
II. kolo 28.03.2010. 10,00 sati VII. kolo 23.10.2010. 16,30 sati
III. kolo 28.03.2010. 16,00 sati VIII. kolo 24.10.2010. 10,00 sati
IV. kolo 24.04.2010. 16,30 sati IX. kolo 24.10.2010. 16,00 sati
V. kolo 25.04.2010. 10,00 sati      


Ako ekipa ne nastupa u osnovnom sastavu, kapetan je obvezan sucu prije meča predati izmjenu osnovnog sastava.
– za kola koja se igraju u jutarnjim terminima izmjena osnovnog sastava vrši se od 9,30-9,45 sati kod suca ili njegovog pomoćnika u dvorani za natjecanje;
– za kola koja se igraju u popodnevnim terminima izmjena osnovnog sastava vrši se od 16,00-16,15 sati kod suca ili njegovog pomoćnika u dvorani za natjecanje.
Izmjene osnovnih sastava pišu se u dva primjerka. Sudac ovjerava primljenu izmjenu osnovnog sastava i jedan ovjereni primjerak vraća kapetanu ekipe.
Ukoliko kapetan tako ne postupi ekipa mora nastupiti s prvoimenovanim mogućim igračima iz osnovnog sastava.

Članak 7.
Liga se igra na 6 ploča. Svaka ekipa može imati najviše 12 pričuva. Prvoimenovana ekipa na neparnim pločama ima bijele figure.
Svaki klub mora prijaviti osnovni sastav (ovjeren i potpisan) najkasnije do 05. ožujka 2010. na adresu: Nenad Dorić, Šodići 39, 51221 Kostrena ili direktno na izvlačenju brojeva.
Prije izvlačenja brojeva kapetan ekipe dužan je povjereniku predati kompletan sastav ekipe s pričuvama, po redoslijedu koji se ne može mijenjati do kraja proljetnog dijela natjecanja.
Redoslijed igrača u osnovnom sastavu određuje kapetan ekipe prema osobnom nahođenju bez ikakvih ograničenja.
Klubovi mogu promijeniti osnovni sastav u drugom dijelu prvenstva, ako do 01. rujna 2010. godine dostave promjenu sastava Povjereniku lige.
Odgode meč-susreta nema.
U pojedinim meč susretima nije dopušteno odgađanje pojedinih partija, niti pomicanje satnice početka pojedinog meč-susreta. Sudac meč susreta može pomaknuti satnicu početka meč susreta samo u slučaju opravdanog razloga (prometna nezgoda, vremenska nepogoda i dr.), ali najviše za jedan sat.

Članak 8.
Tehnički organizator pojedinog dijela lige treba osigurati:
– odgovarajući prostor za igru;
– potreban inventar ( stolove standardnih dimenzija);
--zapisnike meč susreta, formulare za pisanje partija i dr.
Svaka ekipa treba osigurati 3 šahovske garniture standardnih dimenzija i 3 ispravna elektronska šahovska sata.
Putne troškove i honorar za suca (prema pravilniku HŠS-a) snosi tehnički organizator. Odlukom Upravnoga odbora HŠS-a honorar sucu iznosi 170,00 kn; putni troškovi iznose jednu kunu po kilometru.

Članak 9.
Pojedine meč-susrete mogu voditi samo kvalificirani i registrirani šahovski suci.
Prije početka meča suci su dužni pokazati svoju iskaznicu kapetanima ekipa.
Kapetani ekipa prilikom predaja sastava ekipa sucu meč-susreta predaju i članske iskaznice na uvid. Igrač koji nema člansku iskaznicu ne može nastupiti za svoju ekipu. Na zahtjev kapetana ili suca igrači su obvezni identificirati se osobnom iskaznicom ili nekim drugim važećim dokumentom. Ukoliko neki od igrača ne može predočiti niti jedan važeći dokument o identifikaciji, ako je nastupio za svoju ekipu – gubi partiju kontumacijom.
Zapisnike meč susreta sudac sastavlja u tri primjerka. Original zapisnika meč-susreta s potpisima oba kapetana i izvješćem o održanom meč susretu, te originale formulara sudac je dužan poslati poštom na adresu: Nenad Dorić, Šodići 39, 51221 Kostrena.
Sudac je dužan odmah po završetku, a najkasnije do ponedjeljka do 10 sati dostaviti rezultate povjereniku lige na tel: 051/ 288-111 ili e-mailom na: nenad.doric@ri.t-com.hr

Članak 10.
Na odluku suca nezadovoljna strana ima pravo žalbe Povjereniku lige u roku od 48 sati po nastalom sporu uz prethodnu najavu žalbe na poleđini zapisnika meč-susreta.
Žalba i ovjerena kopija virmana o uplati žalbene pristojbe dostavlja se preporučeno Povjereniku lige.
Žalbena pristojba u iznosu od 500,00 kn uplaćuje se na žiro račun HŠS-a broj 2481000-1120011240 i ona se u slučaju povoljnoga rješenja žalbe vraća uplatitelju, dok u protivnom ide u korist HŠS-a.
Žalba bez priložene ovjerene kopije virmana o uplati žalbene pristojbe neće se razmatrati.
Njegova odluka je konačna i izvršna.

Članak 11.
U slučaju da neka ekipa istupi iz natjecanja ili izgubi meč kontumacijom primijenit će se članak 26. Pravilnika o ekipnim natjecanjima u organizaciji HŠS-a, a sudac je obvezan podnijeti prijavu Stegovnoj komisiji HŠS-a za pokretanje stegovnog postupka protiv iste.
U slučaju disciplinskog prekršaja ekipe ili pojedinca sudac je obvezan podnijeti prijavu Stegovnoj komisiji HŠS-a za pokretanje stegovnog postupka protiv istih.
Novčana kazna za predavanje bez borbe pojedinačnih partija u šahovskim mečevima iznosi 300,oo kuna po partiji.

Članak 12.
Dvije prvoplasirane ekipe lige direktno se kvalificiraju u III. ligu zapad za 2011. godinu.

Članak 13.
U slučaju da dvije ili više ekipa imaju jednak broj ukupnih meč-bodova, o poretku odlučuje primjena sljedećih kriterija:
a) zbroj pojedinačnih bodova iz igre (kriterij broj 1 u Swiss-Manageru)
b) bolji Sonneborn-Bergerov koeficijent računat prema stvarnim pojedinačnim bodovima (kriterij broj 7 u Swiss-Manageru)
c) bolji Sonneborn-Bergerov koeficijent računat razmjerno postignutom rezultatu prema stvarnim bodovima (kriterij broj 35 u Swiss-Manageru)
d) bolji rezultat unutar iste bodovne skupine (kriterij broj 14 u Swiss-Manageru)
e) bolji rezultat po pločama (rezultat na prvoj, drugoj, trećoj ploči, itd., redom);
f) ždrijeb.

Članak 14.
Sukladno odluci FIDE zabranjuje se pušenje, na svim službenim natjecanjima HŠS-a, kao i korištenje mobilnim telefonom ili bilo kakvim elektroničkim pomagalom u turnirskoj dvorani. Ako igraču za vrijeme partije zazvoni mobitel ili se njime služi bit će diskvalificiran na licu mjesta, a partija mu se računa u rejting-obračunu.

Članak 15.
Za sve što nije definirano ovim pravilnikom primjenjuju se Pravilnici HŠS-a.
Ovaj Pravilnik propisao je povjerenik lige.
 

Povjerenik liga Zapad:
Nenad Dorić

[an error occurred while processing this directive]