20. EKIPNO PRVENSTVO HRVATSKE U ŠAHU
ožujak - studeni 2011.
II. ŽENSKA ŠAHOVSKA LIGA - SJEVER

II. hrvatska šahovska liga sjever/2011. – seniorke
Vinkovci, 26.-28. kolovoza 2011.


Konačan poredak

Mjesto Ekipa 1 2 3 4 5 6 MB Bod.
1 ŠK MLADOST, Petrinja 3,0 3,0 2,5 2,0 3,5 9 14,0
2 ŠK CAISSA, Vukovar 1,0 2,5 2,5 2,5 3,0 8 11,5
3 ŠK DAMA, Đakovo 1,0 1,5 3,0 2,5 3,5 6 11,5
4 ŠK ZAGREB, Zagreb 1,5 1,5 1,0 3,0 2,0 3 9,0
5 ŠK DONJI MIHOLJAC, Donji Miholjac 2,0 1,5 1,5 1,0 2,5 3 8,5
6 ŠK ERICSSON NIKOLA TESLA, Zagreb 0,5 1,0 0,5 2,0 1,5 1 5,5

ŠK Mladost, Petrinja plasirao se u I. hrvatsku šahovsku ligu / seniorke 2012. godine.


TURNIRSKI PRAVILNIK II. HŠL – SENIORKE/SJEVER 2011.
Članak 1.
U organizaciji Hrvatskog šahovskog saveza, posredstvom Povjerenika Šahovske zajednice županija Istok Denisa Rosandića u Vinkovcima, hotel Villa Lenije će se od 26.-28. kolovoza 2011. godine održati II. HŠL – SENIORKE/SJEVER 2011. Liga obuhvaća klubove Šahovske zajednice županija Centar i Istok.

Članak 2.
Pravo sudjelovanja imaju sljedeće ekipe:
1. ŠK CAISSA, Vukovar
2. ŠK DAMA, Đakovo
3. ŠK DONJI MIHOLJAC, Donji Miholjac
4. ŠK ERICSSON NIKOLA TESLA, Zagreb
5. ŠK MLADOST, Petrinja
6. ŠK ZAGREB, Zagreb

Članak 3.
Kotizaciju za natjecanje u iznosu od 250,00 kn ekipe su obvezne uplatiti prije početka natjecanja na žiro račun HŠS-a broj 2481000-1120011240 s naznakom: kotizacija za II. HŠL – SENIORKE/SJEVER 2011.

Članak 4.
II. Hrvatska šahovska liga Seniorke -sjever (u daljnjem tekstu: Liga) igra se na 4 ploče.
Sastanak kapetana ekipa, čitanje Turnirskog pravilnika, izvlačenje brojeva i predaja osnovnih sastava ekipa održat će se u turnirskoj dvorani 25. kolovoza 2011. godine u 21 sat.
Svaka ekipa mora prijaviti osnovni sastav, koji se sastoji od 4 igračice i najviše 2 pričuve. Redoslijed igračica u osnovnom sastavu određuje kapetan ekipe bez ikakvih ograničenja. Osnovni sastavi ekipe tijekom natjecanja ne mogu se mijenjati ili dopunjavati.
Pravo nastupa za ekipe imaju samo registrirane igračice u HŠS-u za 2011. godinu.
Za ekipu u pojedinom meču može nastupiti jedna strana igračica. Stranim igračicama smatraju se strane državljanke i hrvatske državljanke koje Međunarodna šahovska federacija (FIDE) na rejting listi vodi pod drugom federacijom.
Ako ekipa ne nastupa u osnovnom sastavu, kapetan ekipe obvezan je sucu prvenstva na propisanom obrascu predati izmjenu osnovnog sastava.
Izmjene osnovnih sastava pišu se u dva primjerka. Sudac ovjerava primljenu izmjenu osnovnog sastava i jedan ovjereni primjerak vraća kapetanu ekipe.
- za kola koja se igraju u jutarnjim terminima izmjena osnovnog sastava vrši se prethodnog dana od 21,00 do 21,15 sati kod glavnog suca ili njegova zamjenika u dvorani za natjecanje;
- za kola koja se igraju u popodnevnim terminima izmjena osnovnog sastava vrši se istoga dana od 13,30 do 13,45 sati kod glavnog suca ili njegova zamjenika u dvorani za natjecanje.
- iznimno za 1. kolo izmjena osnovnih sastava vrši se 25. kolovoza od 21.30 - 21.45.
Ako igračice koje nisu nazočne, a unijete su u sastav ekipe, ne dođu do isteka 30 minuta računajući od vremena zakazanog za početak meča gube partiju kontumacijom.

Članak 5.
Liga se igra po Bergerovom sustavu.
Tempo igre je 90 minuta po igračici uz dodatak od 30 sekundi za svaki završeni potez, počevši od prvoga. Igračice su obvezne zapisivati poteze do završetka partije. Partije se igraju po FIDE pravilima šaha.
Sve igrane partije će se rejtingirati za nacionalnu i međunarodnu rejting listu.Članak 6.
Redovita kola igraju se po sljedećem rasporedu:
1. kolo: 26.08.2011. u 09.00
2. kolo: 26.08.2011. u 16.00
3. kolo: 27.08.2011. u 09.00
4. kolo: 27.08.2011. u 16.00
5. kolo: 28.08.2011. u 09.00
Svečano proglašenje je nakon završetka zadnjeg kola.
U pojedinim mečevima nije dozvoljeno odgađanje pojedinih partija, niti pomicanja satnice početka pojedinog meča.
Glavni sudac prvenstva ima pravo pomaknuti satnicu početka pojedinog kola samo u slučaju opravdanog razloga (viša sila).

Članak 7.
Suci prvenstva su: Denis Rosandić, međunarodni sudac i Milenko Nikolić, županijski sudac.

Članak 8.
Na odluku suca nezadovoljna strana ima pravo žalbe Turnirskom odboru u roku 60 minuta po nastalom sporu uz predhodnu najavu žalbe na poleđini meč zapisnika.
Žalba se predaje u pisanoj formi glavnom sucu uz žalbenu pristojbu od 500,00 kn koja se vraća u slučaju povoljnog rješenja žalbe, dok u protivnom ide u korist HŠS-a. Žalba bez priložene žalbene pristojbe neće se razmatrati.
Žalba se mora riješiti najkasnije do početka sljedećeg kola. Odluka Turnirskog odbora je konačna i izvršna.
Turnirski odbor sačinjavaju:
1. Milutin Lukić
2. Ilija Josipović
3. Robert Dabo Peranić

zamjenici
1. Blanka Puljić
2. Katarina Cvijanović

Članak 9.
U slučaju da neka ekipa istupi s natjecanja ili izgubi meč kontumacijom primjenit će se članci 26.-29. Pravilnika o ekipnim natjecanjima HŠS-a, a glavni sudac je obvezan podnijeti prijavu Stegovnom sudu HŠS-a za pokretanje stegovnog postupka protiv iste.
U slučaju disciplinskog prekršaja ekipe ili pojedinca glavni sudac je obvezan podnijeti prijavu Stegovnom sudu HŠS-a za pokretanje stegovnog postupka protiv istih.

Članak 10.
Prvak se kvalificira u I. Hrvatsku šahovsku ligu – seniorke za 2012. godinu.

Članak 11.
Konačan poredak određuje se na osnovu broja osvojenih meč bodova (računajući pobjedu u pojedinom meču kao dva meč boda, neriješen rezultat kao jedan meč bod, a izgubljeni meč kao nula meč bodova. ). U slučaju da dvije ili više ekipa imaju jednak broj ukupnih meč bodova o poretku odlučuje primjena sljedećih kriterija, redom:
a) zbroj pojedinačnih bodova iz igre (kriterij broj 1 u Swiss - Manageru)
b) bolji Sonneborn-Bergerov koeficijent računat prema stvarnim pojedinačnim bodovima (kriterij broj 7 u Swiss - Manageru);
c) bolji Sonneborn-Bergerov koeficijent računat razmjerno postignutom rezultatu prema stvarnim bodovima (kriterij broj 35 u Swiss - Manageru);
d) bolji rezultat unutar iste bodovne skupine (kriterij broj 14 u Swiss - Manageru);
e) bolji rezultat po pločama (rezultat na prvoj, drugoj, trećoj ploči, itd., redom);
f) ždrijeb.

Članak 12.
Sukladno odluci FIDE zabranjuje se pušenje na svim službenim natjecanjma HŠS-a.

Članak 13.
Igračicama za vrijeme igre nije dozvoljeno korištenje mobilnih telefona u prostoru za igru (dvorana za igru, wc, prostor za osvježenje, izdvojeni prostor za pušenje i drugi prostori u sastavu dvorane za igru).
U slučaju da igračica koja nastupa za ekipu koristi mobilni telefon u prostoru za igru ili joj zvoni mobilni telefon u turnirskoj sali kažnjava se gubitkom partije. U toku partije igračici nije dopušteno napuštanje prostora za igru bez dopuštenja suca, u suprotnom igračica se kažnjava gubitkom partije (takve partije rejtingiraju se za ELO rejting).
Ako u turnirskoj sali zvoni mobitel igračici koja je završila partiju, ili koja u tom kolu ne nastupa za svoju ekipu, ista nema pravo nastupa za svoju ekipu u sljedećem kolu.

Članak 14.
Za sve što nije definirano ovim Pravilnikom primjenjuju se važeći Pravilnici FIDE i HŠS-a.

Članak 15.
Ovaj pravilnik propisao je Povjerenik ŠZŽ – Istok.

Raspis:
 II. HŠL – Seniorke/Sjever 2011. održat će se u u Vinkovcima, hotel Villa Lenije, H. D. Genschera 3. Tehnički organizator Šk Caissa, Vukovar. U propisanom roku prijavile su se sljedeće ekipe, koje imaju pravo sudjelovanja:

1. ŠK CAISSA, Vukovar
2. ŠK DAMA, Đakovo
3. ŠK DONJI MIHOLJAC, Donji Miholjac
4. ŠK ERICSSON NIKOLA TESLA, Zagreb
5. ŠK MLADOST, Petrinja
6. ŠK ZAGREB, Zagreb


Kotizacija za natjecanje iznosi 250 kuna. Kotizacija se uplaćuje unaprijed na žiro račun: Hrvatski šahovski savez, Zagreb, broj: 2481000-1120011240.
Liga se igra po Bergerovom sustavu, na 4 ploče. Tempo igre je 90 minuta po igračici uz dodatak od 30 sekundi za svaki završeni potez, počevši od prvoga. Svaka ekipa mora prijaviti osnovni sastav, koji se sastoji od 4 igračice i najviše 2 pričuve. Redoslijed igračica u osnovnom sastavu određuje kapetan ekipe bez ikakvih ograničenja. Za ekipu u pojedinom meču može nastupiti jedna strana igračica. Stranim igračicama smatraju se strane državljanke i hrvatske državljanke koje Međunarodna šahovska federacija (FIDE) na rejting listi vodi pod drugom federacijom.

Redovita kola igraju se po sljedećem rasporedu:
1. kolo: 26.08.2011. u 09.00
2. kolo: 26.08.2011. u 16.00
3. kolo: 27.08.2011. u 09.00
4. kolo: 27.08.2011. u 16.00
5. kolo: 28.08.2011. u 09.00

Sastanak kapetana ekipa, čitanje Turnirskog pravilnika, izvlačenje brojeva i predaja osnovnih sastava ekipa održat će se u turnirskoj dvorani hotela Villa Lenije 25. kolovoza 2011. godine u 21 sat. Izmjena osnovnih sastava za 1. kolo vrši se 25. kolovoza 2011. od 21.30 - 21.45.
Ekipe koje neće biti prisutne na sastanku, obvezne su predaju osnovnih sastava i eventualnu izmjenu osnovnog sastava za 1. kolo dostaviti glavnom sucu Denisu Rosandiću, denis.rosandic@vu.t-com.hr , 098/403 725 najkasnije do 25. kolovoza 2011. do 20 sati.

Mogućnost smještaja u hotelu hotel Villa Lenije (4 zvjezdice). Cijena punog pansiona iznosi 240,00 kn.
Rezervaciju smještaja treba izvršiti kod tehničkog organizatora Šk Caissa – kontakt osoba Milutin Lukić, 099/804 02 05, 032/432 092, milutin.lukic@vu.t-com.hr  najkasnije do 10. kolovoza 2011. godine. Molimo da se pridržavate spomenutog roka, jer se u protivnom neće moći garantirati smještaj.
Organizator je osigurao šahovske garniture i digitalne satove za sve mečeve.
 

Povjerenik ŠZŽI:
Denis Rosandić

[an error occurred while processing this directive]