samo crochess

Hrvatska udruga šahovskih sudaca članica je Hrvatskoga šahovskog saveza.

Stranica Hrvatske udruge šahovskih sudaca

Opširnije informacije možete naći na web-stranicama Hrvatske udruge šahovskih sudaca.


FIDE - svjetska šahovska organizacija - stranica za suce

Priručnik za šahovske suce (2011.)
Hrvatska udruga šahovskih sudaca izdala je „Priručnik za šahovske suce“ autora Vladimira Cvetnića. Priručnik sadrži: Pravila FIDE; Primjere iz sudačke prakse, Pravilnike FIDE o međunarodnim titulama, sucima; Pravilnik za klasifikaciju šahovskih sudaca; Pravilnik za obuku šahovskih sudaca; Pravilnik za seminare FIDE sudaca putem interneta; Propise FIDE o rejtingu; Bergerove tablice; Pravilnike Hrvatskoga šahovskog saveza – Registracijski pravilnik i Pravilnik o ekipnim natjecanjima.
Knjigu po cijeni od 100,00 kn + 20 kn poštarina možete nabaviti kod izdavača: Hrvatska udruga šahovskih sudaca ( HUŠS)
- kod tajnika HUŠS - Zvonko Juras, Digitronska 25, 52460 Buje ili na tajnik@huss.hr
- kod predsjednika HUŠS - Vladimir Cvetnić, Domovinskog rata 15, 21000 Split ili na vladimircvetnic@gmail.com
- preko predsjednika ogranaka HUŠS može se osobno preuzeti bez poštarine
uplatom na žiro-račun HUŠS 2340009-1110253557, Privredna banka Zagreb s naznakom Priručnik za šahovske suce.