POJEDINAČNA KADETSKA PRVENSTVA HRVATSKE DO 9, 11, 13 i 15 GODINA


 

Osijek, 18.- 24. srpnja 2012.

 Hrvatski šahovski savez
Trg Krešimira Ćosića 11
10 000 ZAGREB
Tel/fax: (01) 3012 352
e-mail: hss@zg.t-com.hr

RASPIS


OPĆE UPUTE ZA SVE SUDIONIKE

Hrvatski šahovski savez, u suradnji sa Šahovskim savezom Osječko-baranjske županije i Šahovskim klubom “Dama” Đakovo, organizira državna kadetska prvenstva za 2012. godinu.
Državni prvaci u svim konkurencijama stječu pravo biranja hoće li sudjelovati na svjetskom ili europskom prvenstvu 2013. godine.

Svaki sudionik mora dokazati datum rođenja važećom ispravom, te članskom iskaznicom HŠS-a dokazati registraciju za 2012. godinu. Prvenstva će se igrati po švicarskom sustavu.

Svaki sudionik treba donijeti šahovsku garnituru sa šahovnicom normalne dimenzije te ispravan digitalni šahovski sat.

Popunjenu prijavnicu s potrebnim podatcima prima Hrvatski šahovski savez, Trg Krešimira Ćosića 11, 10 000 Zagreb, zaključno do 6. 6. 2012. za sva natjecanja.

Uz prijavu treba uplatiti kotizaciju koja iznosi:
- 100,00 kn za sudionike sa smještajem u Hotelu Mursa
- 150,00 kn za sve ostale sudionike.
Kotizacija se plaća virmanom na žiro-račun: Hrvatski šahovski savez, Zagreb, broj: 2481000-1120011240.

Ako se do 6. 6. 2012. ne izvrši prijava, neće se moći jamčiti smještaj.

Smještaj sudionika je u Hotelu Mursa u Osijeku.

Rezervacija smještaja vrši se isključivo u Hotelu Mursa, tel.: 031/224 900 i fax: 031/207 630 ili e-mailom na adresu: mursa@zug.hr  uz popunjenu prijavnicu.

Sve dodatne informacije dostupne su na e-mailu: ivanka.raguz@os.t-com.hr , mob.: 091 791 6953

Cijena punog pansiona za natjecatelje i njihove trenere iznosi 197,00 kuna u dvokrevetnoj sobi, odnosno 247,00 kn u jednokrevetnoj, u što je uključena i boravišna pristojba.

Cijena obroka za sudionike turnira koji imaju vlastiti smještaj, iznosi 35,00 i 50,00 kuna.

Usluge pansiona plaćaju se na dva načina: 1. Unaprijed popuniti rezervacijski list, poslati ga i po dobivenom predračunu platiti 2. Po završetku turnira na recepciji Hotela Mursa.

Po dolasku u Osijek, treba se javiti na centralnoj šahovskoj recepciji u Hotelu Mursa. Tada je potrebno predočiti kopiju virmana o izvršenoj uplati pansionskih usluga i kotizacije.
 

HRVATSKI ŠAHOVSKI SAVEZ


PRVENSTVO KADETA I KADETKINJA DO 9 GODINA
Osijek, 18. 6. – 24. 6. 2012.

 

Pojedinačno prvenstvo Hrvatske za kadete i kadetkinje do 9 godina održat će se u Osijeku u Hotelu Mursa sa smještajem u dvokrevetnim sobama.

Cijena punog pansiona dnevno po osobi iznosi 197,00 kuna u dvokrevetnoj sobi, odnosno 247,00 kuna u jednokrevetnoj, u što je uključena boravišna pristojba.

Dolazak sudionika je 18. 6., s večerom i noćenjem, a odlazak 24. 6. poslije ručka.

Pravo sudjelovanja na prvenstvu imaju svi hrvatski državljani registrirani u Hrvatskom šahovskom savezu u 2012. godini koji se vode na međunarodnoj rejting listi FIDE kao hrvatski šahisti i koji do 1. siječnja 2012. godine nisu navršili 9 godina.

Tempo igre iznosi 30 minuta, uz dodatak 30 sekundi po odigranom potezu po igraču za cijelu partiju.
 


PRVENSTVO KADETA I KADETKINJA DO 11 GODINA
Osijek, 18. 6. – 24. 6. 2012.
 

Pojedinačno prvenstvo Hrvatske za kadete i kadetkinje do 11 godina održat će se u Osijeku u Hotelu Mursa sa smještajem u dvokrevetnim sobama.

Cijena pansiona iznosi 197,00 kuna u dvokrevetnoj sobi, odnosno 247,00 kuna u jednokrevetnoj po osobi dnevno, u što je uključena boravišna pristojba.

Dolazak sudionika je 18. 6., s večerom i noćenjem, a odlazak 24. 6. poslije ručka.

Pravo sudjelovanja na prvenstvu imaju svi hrvatski državljani registrirani u Hrvatskom šahovskom savezu u 2012. godini koji se vode na međunarodnoj rejting listi FIDE kao hrvatski šahisti i koji do 1. siječnja 2012. godine nisu navršili 11 godina.

Tempo igre iznosi 30 minuta, uz dodatak od 30 sekundi po odigranom potezu po igraču za cijelu partiju.
 


PRVENSTVO KADETA I KADETKINJA DO 13 GODINA
Osijek, 18. 6. – 24. 6. 2012.
 

Pojedinačno prvenstvo Hrvatske za kadete i kadetkinje do 13 godina održat će se u Osijeku u Hotelu Mursa sa smještajem u dvokrevetnim sobama.

Cijena pansiona iznosi 197,00 kuna u dvokrevetnoj sobi, odnosno 247,00 kuna u jednokrevetnoj po osobi dnevno, u što je uključena boravišna pristojba.

Dolazak sudionika je 18. 6., s večerom i noćenjem, a odlazak 24. 6. poslije ručka.

Pravo sudjelovanja na prvenstvu imaju svi hrvatski državljani registrirani u Hrvatskom šahovskom savezu u 2012. godini koji se vode na međunarodnoj rejting listi FIDE kao hrvatski šahisti i koji do 1. siječnja 2012. godine nisu navršili 13 godina.

Tempo igre iznosi 90 minuta, uz dodatak od 30 sekundi po odigranom potezu po igraču za cijelu partiju.


PRVENSTVO KADETA I KADETKINJA DO 15 GODINA
Osijek, 18. 6. – 24. 6. 2012.
 

Pojedinačno prvenstvo Hrvatske za kadete i kadetkinje do 15 godina održat će se u Osijeku u Hotelu Mursa sa smještajem u dvokrevetnim sobama.

Cijena pansiona iznosi 197,00 kuna u višekrevetnoj sobi, odnosno 247,00 kuna u jednokrevetnoj po osobi dnevno, u što je uključena boravišna pristojba.

Dolazak sudionika je 18. 6., s večerom i noćenjem, a odlazak 24. 6. poslije ručka.

Pravo sudjelovanja na prvenstvu imaju svi hrvatski državljani registrirani u Hrvatskom šahovskom savezu u 2012. godini koji se vode na međunarodnoj rejting listi FIDE kao hrvatski šahisti i koji do 1. siječnja 2012. godine nisu navršili 15 godina.

Tempo igre iznosi 90 minuta, uz dodatak od 30 sekundi po svakom odigranom potezu po igraču za cijelu partiju.