POJEDINAČNA KADETSKA PRVENSTVA HRVATSKE
DO 9, 11, 13 i 15 GODINA


Šibenik, 27. lipnja - 3. srpnja 2010.

 


OPĆE UPUTE ZA SVE SUDIONIKE

Hrvatski šahovski savez u suradnji sa “Solaris” d.d. organizira državna kadetska prvenstva za 2010. godinu.
Državni prvaci u svim konkurencijama stječu pravo biranja hoće li sudjelovati na svjetskom ili europskom prvenstvu 2011. godine.
Svaki sudionik mora dokazati datum rođenja važećom ispravom, te članskom iskaznicom HŠS-a dokazati registraciju za 2010. godinu.
Prvenstva će se igrati po švicarskom sustavu.
Svaki sudionik treba donijeti šahovsku garnituru sa šahovnicom normalne dimenzije te ispravan digitalni šahovski sat.
Popunjenu prijavnicu sa potrebnim podacima prima Hrvatski šahovski savez, Trg Krešimira Ćosića 11, 10000 Zagreb, zaključno do 15. lipnja 2010. za sva natjecanja.Uz prijavu valja uplatiti kotizaciju u iznosu od 50,00 kn po sudioniku virmanom na žiro-račun: Hrvatski šahovski savez, Zagreb, broj: 2481000-1120011240. Ukoliko se do tog roka ne izvrši prijava ne možemo garantirati smještaj.
Smještaj sudionika je u hotelima Hotelskog naselja Solaris.
Rezervacija i uplata smještaja
vrši se isključivo na "Solaris" d.d., Šibenik, tel. 022/361 008 i fax: 022/361 800, ili e-mailom na adresu: milica.skocic@solaris.hr
Cijena punog pansiona za natjecatelje i njihove trenere iznosi 210,00 kuna u višekrevetnoj, odnosno 310,00 kn u jednokrevetnoj sobi. Boravišna pristojba iznosi 7,00 kn dnevno. Djeca do 12 godina oslobođena su plaćanja pristojbe, dok djeca od 12-18 godina plaćaju 50% iznosa boravišne pristojbe.
Usluge pansiona plaćaju se unaprijed virmanom na žiro-račun: “Solaris” d.d., Šibenik, MB 3171787, OIB 26217708909, žiro-račun broj: 2402006-1100546667, uz obaveznu naznaku poziva na broj koji će biti naznačen na predračunu.
Prilikom dolaska u hotelsko naselje "Solaris" valja se javiti na centralnoj šahovskoj recepciji Hotela "Niko".
Prilikom dolaska treba predočiti kopiju virmana o izvršenoj uplati pansionskih usluga i kotizacije.

HRVATSKI ŠAHOVSKI SAVEZ


ZAJEDNIČKI PROGRAM:

datum vrijeme aktivnost mjesto
27.6. 18,00-21,00 Dolazak i prijava igrača Hotel Jure
28.6. 9,00-9,20 Otvorenje Prvenstva Hotel Niko
3.7. 12,00 Proglašenje rezultata do 9 i 11 godina Hotel Niko
3.7. 12,45 Proglašenje rezultata do 13 i 15 godina Hotel Niko


RASPORED IGRANJA POJEDINIH KOLA PO DOBNIM GRUPAMA:

grupa do 9 do 11 do 13 do 15
tempo igre 30'+30 sek 30'+30 sek početak 90'+30 sek 90'+30 sek početak
28.6. ponedjeljak 1 1 09,30 1 1 09,30
28.6. ponedjeljak 2 2 16,00 2 2 16,00
29.6. utorak 3 3 09,00 3 3 09,00
29.6. utorak 4 4 16,00 4 4 16,00
30.6. srijeda 5 5 09,00 5 5 09,00
1.7. četvrtak 6 6 09,00 6 6 09,00
1.7. četvrtak 7 7 16,00 7 7 16,00
2.7. petak 8 8 09,00 8 8 09,00
3.7. subota 9 9 09,00 9 9 09,00

NATJECANJA SE IGRAJU U HOTELIMA NIKO i JURE


TEHNIČKI DETALJI:
Prvenstva do 9 i do 11 godina
Tempo igre: 30 minuta+30 sekundi po odigranom potezu po igaču
Pravila igre: Pravila šaha FIDE
Prvenstva do 13 i do 15 godina
Tempo igre: 90 minuta+30 sekundi po igaču
Pravila igre: Pravila šaha FIDEPRVENSTVO KADETA I KADETKINJA DO 9 GODINA

Šibenik, 27.06. – 03.07.2010.

Pojedinačno prvenstvo Hrvatske za kadete i kadetkinje do 9 godina održat će se u Šibeniku u Hotelskom naselju Solaris sa smještajem u hotelima Hotelskog naselja Solaris u višekrevetnim sobama.
Cijena punog pansiona iznosi 210,00 kuna u višekrevetnoj, odnosno 310,00 kuna u jednokrevetnoj sobi po osobi dnevno.
Boravišna pristojba iznosi 7,00 kn dnevno. Djeca do 12 godina oslobođena su plaćanja pristojbe, dok djeca od 12-18 godina plaćaju 50% iznosa boravišne pristojbe.
Dolazak sudionika je 27.06. s večerom i noćenjem, a odlazak 03.07. poslije ručka.
Pravo sudjelovanja na prvenstvu imaju svi hrvatski državljani registrirani u Hrvatskom šahovskom savezu u 2010. godini i koji do 1. siječnja 2010. godine nisu navršili 9 godina.
Tempo igre iznosi 30 minuta uz dodatak 30 sekundi po odigranom potezu po igraču za cijelu partiju.


PRVENSTVO KADETA I KADETKINJA DO 11 GODINA

Šibenik, 27.06. – 03.07.2010.

Pojedinačno prvenstvo Hrvatske za kadete i kadetkinje do 11 godina održat će se u Šibeniku u Hotelskom naselju Solaris sa smještajem u hotelima Hotelskog naselja Solaris u višekrevetnim sobama.
Cijena pansiona iznosi 210,00 kuna u višekrevetnoj, odnosno 310,00 kuna u jednokrevetnoj sobi po osobi dnevno.
Boravišna pristojba iznosi 7,00 kn dnevno. Djeca do 12 godina oslobođena su plaćanja pristojbe, dok djeca od 12-18 godina plaćaju 50% iznosa boravišne pristojbe.
Dolazak sudionika je 27.06. s večerom i noćenjem, a odlazak 03.07. poslije ručka.
Pravo sudjelovanja na prvenstvu imaju svi hrvatski državljani registrirani u Hrvatskom šahovskom savezu u 2010. godini i koji do 1. siječnja 2010. godine nisu navršili 11 godina.
Tempo igre iznosi 30 minuta uz dodatak od 30 sekundi po odigranom potezu po igraču za cijelu partiju.


PRVENSTVO KADETA I KADETKINJA DO 13 GODINA

Šibenik, 27.06. – 03.07.2010.

Pojedinačno prvenstvo Hrvatske za kadete i kadetkinje do 13 godina održat će se u Šibeniku u  Hotelskom naselju Solaris sa smještajem u hotelima Hotelskog naselja “Solaris” u višekrevetnim sobama.
Cijena pansiona iznosi 210,00 kuna u višekrevetnoj, odnosno 310,00 kuna u jednokrevetnoj sobi po osobi dnevno.
Boravišna pristojba iznosi 7,00 kn dnevno. Djeca do 12 godina oslobođena su plaćanja pristojbe, dok djeca od 12-18 godina plaćaju 50% iznosa boravišne pristojbe.
Dolazak sudionika je 27.06. s večerom i noćenjem, a odlazak 03.07. poslije ručka.
Pravo sudjelovanja na prvenstvu imaju svi hrvatski državljani registrirani u Hrvatskom šahovskom savezu u 2010. godini i koji do 1. siječnja 2010. godine nisu navršili 13 godina.
Tempo igre iznosi 90 minuta uz dodatak od 30 sekundi po odigranom potezu po igraču za cijelu partiju.


PRVENSTVO KADETA I KADETKINJA DO 15 GODINA

Šibenik, 27.06. – 03.07.2010.

Pojedinačno prvenstvo Hrvatske za kadete i kadetkinje do 15 godina održat će se u Šibeniku u Hotelskom naselju Solaris sa smještajem u hotelima Hotelskog naselja “Solaris” u višekrevetnim sobama.
Cijena pansiona iznosi 210,00 kuna u višekrevetnoj, odnosno 310,00 kuna u jednokrevetnoj sobi  po osobi dnevno.
Boravišna pristojba iznosi 7,00 kn dnevno. Djeca do 12 godina oslobođena su plaćanja pristojbe, dok djeca od 12-18 godina plaćaju 50% iznosa boravišne pristojbe.
Dolazak sudionika je 27. 06. s večerom i noćenjem, a odlazak 03.07. poslije ručka.
Pravo sudjelovanja na prvenstvu imaju svi hrvatski državljani registrirani u Hrvatskom šahovskom savezu u 2010. godini i koji do 1. siječnja 2010. godine nisu navršili 15 godina.
Tempo igre iznosi 90 minuta uz dodatak od 30 sekundi po svakom odigranom potezu po igraču za cijelu partiju.


HRVATSKI ŠAHOVSKI SAVEZ

Trg Krešimira Ćosića 11, 10 000 ZAGREB

Tel/fax. (01) 3012 352; e-mail: hss@zg.t-com.hr