17. MEÐUNARODNI EKIPNI ŠAHOVSKI FESTIVAL
HRVATSKOGA ŠAHOVSKOG SAVEZA U ŠIBENIKU

 

Šibenik, 20. - 25. svibnja 2008.


 

 

FESTIVALSKA NATJECANJA

1. FINALE KUPA REPUBLIKE HRVATSKE ZA ŠAHISTE
- Pravo nastupa imaju po jedna ekipa klubova 1.A i 1.B seniorske lige, ženske i juniorske ekipe klubova i pobjednici županijskih kupova.
-
 Natjecanje se igra po švicarskom sustavu (Swiss manager za ekipna natjecanja) u 5 kola.
- Tempo igre po igraču je 90 minuta za 40 poteza + 30 minuta uz dodatak od 30 sekundi za svaki odigrani potez od prvog poteza.
- Za ekipe mogu nastupati samo registrirani igrači. U jednoj ekipi, izuzimajući juniorske ekipe, može nastupiti samo jedan strani igrač.
   Igrač koji je nastupio u županijskom kupu ne može u finalu igrati za neku drugu ekipu.
 

2. NATJECANJE U FESTIVALSKOJ SKUPINI

- Na natjecanju pravo sudjelovanja imaju sve ekipe iz Republike Hrvatske i inozemstva  (ekipe mogu predstavljati klubove, poduzeća, škole, neformalne udruge iz Hrvatske i inozemstva).

- Natjecanje se igra po švicarskom sustavu (Swiss manager za ekipna natjecanja) u 7 kola.

- Tempo igre po igraču je 30 minuta + 30 sekundi za svaki odigrani potez od prvog poteza.

 

3. EKIPNO BRZOPOTEZNO PRVENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE
-
Na natjecanju imaju pravo sudjelovanja sve ekipe iz Republike Hrvatske i inozemstva  (ekipe mogu predstavljati klubove, poduzeća, škole, neformalne udruge iz Hrvatske i inozemstva).

 - Natjecanje se igra po Bergerovom sustavu, a u slučaju da se prijavi više od 16 ekipa odigrat će se po švicarskom sustavu (Swiss manager za ekipna natjecanja) u 11 kola.

 - Tempo igre po igraču je 3 minute + 2 sekunde za svaki odigrani potez od prvog poteza.

 ZA POJEDINU EKIPU MOGU BITI PRIJAVLJENI IGRAČI KOJI SU PRIJAVLJENI NA NATJECANJIMA 1 i 2 ZA NEKU DRUGU EKIPU.

 


VAŽNE NAPOMENE IZ PROPOZICIJA FESTIVALSKIH NATJECANJA

 

Sva natjecanja se igraju na 4 ploče uz najviše 2 pričuve.

Partije se igraju po pravilima šaha FIDE.

U slučaju da se nekom od natjecanja prijavi nedovoljan broj ekipa, sustav natjecanja i broj kola odredit će se naknadno.

POJEDINI ŠAHIST (ŠAHISTICA) MOŽE BITI PRIJAVLJEN SAMO ZA JEDNU EKIPU.


Nagradni fond:

Finale Kupa Republike Hrvatske za šahiste
 

Glavne nagrade     Posebne nagrade  
1.nagrada                            22.000 kn    1. Najbolje plasirana ženska ekipa  3.700 kn
2.nagrada                            15.000 kn    2. Najbolje plasirana juniorska ekipa  3.700 kn
3.nagrada                            7.500 kn       

                                        

Isplata nagrada obavit će se u kunama na žiroračun kluba.

Stranim igračem smatra se igrač koji se na međunarodnoj rejting listi ne vode pod CRO federacijom. Juniorskom ekipom smatra se ekipa za koju nastupaju igrači koji do 1.1.2008. nisu navršili 20 godina. Ženskom ekipom smatra se ekipa u kojoj nastupaju samo žene.

 

Festivalska skupina     Ekipno brzopotezno prvenstvo Hrvatske
1. nagrada  50% od upisnina   1. nagrada    50% od upisnina
2. nagrada  30% od upisnina   2. nagrada    30% od upisnina
3. nagrada 20% od upisnina  3. nagrada 20% od upisnina

 

INFORMACIJE

 

17. međunarodni ekipni šahovski festival održat će se u Šibeniku u hotelskom naselju SOLARIS od 20. do 25. svibnja 2008. godine u organizaciji Hrvatskog šahovskog saveza i “Solaris” d.d. za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam.

 

Svi sudionici bit će smješteni u hotelima "Niko" i "Jure" Hotelskog naselja “Solaris”.

 

Cijena punog pansiona po osobi iznosi 370,00 kn u 1/1 i 280,00 kn u 1/2. U sve cijene uključeni su PDV i boravišna pristojba.

 

Prijava ekipa vrši se na adresu: HRVATSKI ŠAHOVSKI SAVEZ, 10000 ZAGREB, Trg Krešimira Ćosića 11, telefon: 01/3012 352, fax: 01/3012 352 najkasnije do 10. svibnja 2008. godine.

 

Rezervacija smještaja vrši se isključivo na;
SOLARIS d.d. Šibenik, 22000 Šibenik, Hrvatska, MB 3171787
tel. 022/361-013, faks: 022/361-800;
e-mail:
marija.pavicic@solaris.hr
 

Način plaćanja je putem žiro računa: Solaris, Šibenik, račun broj 2411006-1100003931, Jadranska banka d.d., Šibenik
Rok za rezervaciju smještaja je 14. svibnja 2008. godine.

Predračuni se mogu zatražiti na gornjoj adresi. Uplate putem računa moraju se izvršiti do 14. svibnja 2008., a nakon tog datuma uplate se vrše na dan dolaska direktno na recepciji hotela.

Pri uplatama putem žiroračuna obvezno navesti poziv na broj dobiven od Solarisa prilikom potvrde rezervacije, te svrhu plaćanja.

 

UPISNINA (članarina) za pojedinu ekipu u natjecanjima pod rednim brojem 1 iznosi 1000 kn.

UPISNINA (članarina) za pojedinu ekipu u natjecanjima pod rednim brojem 2 iznosi 500 kn.

UPISNINA (članarina) za pojedinu ekipu u natjecanjima pod rednim brojem 3 iznosi 200 kn.

UPISNINA se uplaćuje unaprijed virmanom na: HRVATSKI ŠAHOVSKI SAVEZ, 10000 ZAGREB, Trg Krešimira Ćosića 11, žiro-račun broj 2481000-1120011240 s naznakom ČLANARINA ZA FESTIVAL.
 

ROK UPLATE:  do 14. svibnja 2008. godine.


Svaka ekipa obvezna je sa sobom donijeti 3 (tri) ispravna elektronska šahovska sata i 2 (dvije) šahovske garniture standardnih turnirskih dimenzija.


POBJEDNICI DOSADAŠNJIH KUP NATJECANJA

KUP - muški

KUP - žene

1992. "Mladost - Novogradnja", Zagreb "Mladost-Novogradnja", Zagreb i "Mursa", Osijek
1993. "Drava-Mursa", Osijek "Slavonska banka", Đakovo
1994. "Mladost-Novogradnja", Zagreb "Slavonska banka", Đakovo
1995. "Borovo-Vukovar 91 ", Vukovar "Slavonska banka", Đakovo
1996. "Slavonska banka", Đakovo "Forina-Mursa", Osijek
1997. "Mravince-Dalmacijacement", Mravince "Slavonska banka", Đakovo
1998. "Mravince-Dalmacijacement", Mravince "Slavonska banka", Đakovo
1999. "Mravince-Dalmacijacement", Mravince "Belišće", Belišće
2000. "Mravince-Dalmacijacement", Mravince "Belišće-Metalis", Belišće
2001. "Požega", Požega "Rijeka", Rijeka
2002. "Mravince-Dalmacijacement", Mravince "Mravince-Dalmacijacement", Mravince
2003. "Mravince-Dalmacijacement", Mravince "Mravince-Dalmacijacement", Mravince
2004. "Mravince-Dalmacijacement", Mravince "Lucija Kvarner-banka", Rijeka
2005. "Mravince-Dalmacijacement", Mravince "Lucija Kvarner-banka", Rijeka
2006. "Turska" I, Ankara "Lucija Kvarner-banka", Rijeka
2007. "Lapor-Mladost", Zagreb "Lucija Kvarner-banka", Rijeka

 

PROGRAM FESTIVALA

Šibenik, 20. - 25. svibnja 2008.
20.5.
 
  Dolazak ekipa na Festival
21.5.    Prijava ekipa i predaja osnovnih sastava ekipa u 10 sati u hotelu “Ivan”
21.5.    Svečano otvaranje Festivala u 15 sati u hotelu “Ivan”
21.5.  I. kolo

-

Kupa RH-e za šahiste u 15,00 sati
   I. kolo

-

festivalske skupine u 16,00 sati 
22.5.  II. kolo - festivalske skupine u 9,30 sati
  II. kolo - Kupa RH-e za šahiste u 15,00 sati
   III. kolo  festivalske skupine u 16,00 sati
23.5.    - Ekipno brzopotezno prvenstvo Hrvatske u 10 sati
  III. kolo- Kupa RH-e za šahiste u 15,00 sati
   IV. kolo- festivalske skupine u 16,00 sati
24.5.  V. kolo - festivalske skupine u 9,30 sati
  IV. kolo - Kup RH-e za šahiste u 15,00 sati
  VI. kolo - festivalske skupine u 16,00 sati
25.5.  V. kolo - Kupa RH-e za šahiste u 9,30 sati
  VII. kolo - festivalske skupine 9,30 sati


 ZATVARANJE FESTIVALA I PODJELA NAGRADA U 14 SATI U HOTELU IVAN
 

Kontakti:

SOLARIS d.d.    HRVATSKI ŠAHOVSKI SAVEZ
telefon:        022/361-013 telefon:         01/3012 352
telefax:        022/361-800 telefax:          01/3012 352
Kontakt osoba: Marija Pavičić    e-mail: hss@zg.t-com.hr

 


17TH INTERNATIONAL CHESS TEAM FESTIVAL OF THE CROATIAN CHESS FEDERATION

 

Šibenik, May 20 – May 25, 2008

 

FESTIVAL TOURNAMENTS

1. FESTIVAL TEAM TOURNAMENTS
2. BLITZ TEAM CHAMPIONSHIP OF THE REPUBLIC OF CROATIA

All domestic and foreign teams may participate in the festival tournaments.

 

IMPORTANT NOTICES FROM THE

RULES AND REGULATIONS OF FESTIVAL TOURNAMENTS

 

All tournaments are played on 4 chessboards with no more than 2 reserves. For each tournament one or more teams can apply (teams may represent clubs, firms, schools, informal domestic and foreign associations).

Tournament under no. 1 shall take the form of the Swiss system (Swiss manager for team championships) in 7 rounds.

Tournament under no. 2 shall take the form of the Berger system, and in case more than 16 teams apply it will be played in the form of the Swiss system with 11 rounds.

 

The rate of play for tournaments under no. 1 is 30 minutes + 30 seconds per move.

The rate of play for tournaments under no. 2 is 3 minutes + 2 seconds per move .

The games are played according to the FIDE rules and regulations.

 

In case that insufficient number of teams apply for a certain tournament, the system and number of rounds shall be determined subsequently.
 

A CHESS PLAYER MAY BE REGISTERED TO PLAY FOR ONE TEAM ONLY.

CHESS PLAYERS REGISTERED WITH A TEAM FOR TOURNAMENTS UNDER NO. 2 MAY REGISTER FOR A DIFFERENT TEAM IN THE BLITZ CHAMPIONSHIP.

 

Awards:

Festival tournament

Blitz Team Championship

1stplace                         

50% of entrance fees

1stplace                         

50% of entrance fees

2nd place

30% of entrance fees

2nd place

30% of entrance fees

3rd place

20% of entrance fees

3rd place

20% of entrance fees

 


INFORMATION

 

The 17th International Chess Festival shall take place in Šibenik at the SOLARIS Holiday Resort, from May 20 to May 25, 2008. The Festival is organized by the Croatian Chess Federation and Solaris d.d.

 

All participants shall be accommodated in the hotels of the Solaris Holiday Resort.

 

The price of full-board accommodation per person is HRK 370,00 in a single room or HRK 280,00 in a double room. All prices include VAT and tourist taxes.

 

Applications are to be submitted at the following address: CROATIAN CHESS FEDERATION, Trg sportova 11, 10 000 Zagreb, Croatia (phone/fax: + 385 (0)1 3012 352), no later than May 10, 2008.

 

Accommodation can be reserved only at:

            SOLARIS d.d. Šibenik, 22000 Šibenik, Croatia

            VAT No. 3171787

            Phone: + 385 (0)22 361 013

            Fax:     + 385 (0)22 361 800

            e-mail: marija.pavicic@solaris.hr


Payment is performed in favour of the gyro account:

SOLARIS Šibenik, account no. 2411006-1100003931 at Jadranska banka d.d. Šibenik

 

Preliminary invoices can be requested at the said address. Payment to the account must be made before May 9, 2008, and after the said date payments are made upon arrival at hotel reception.

When making payment in favour of the gyro account, please state the code given to you by Solaris staff when reserving accommodation, and purpose of payment.

 

ENTRANCE FEE for a single team in the tournament under no. 1 is HRK 500.

ENTRANCE FEE for a single team in the tournament under no. 2 is HRK 150.

The ENTRANCE FEE is paid in advance by payment order to: CROATIAN CHESS FEDERATION, Trg sportova 11, 10 000 Zagreb, account no. 2481000-1120011240, with the note FESTIVAL ENTRANCE FEE.

PAYMENT DUE DATE: until May 14, 2008.

 

Every team shall bring 3 (three) functional electronic chess clocks and 2 (two) chess sets of standard tournament dimensions.


FESTIVAL PROGRAMME

Šibenik, May 20 – May 25, 2008

 

May 20

Arrival of participants to the Festival 

May 21

Team application and submission of basic team composition

at 10 a.m. in the Ivan hotel

May 21

Ceremonial opening of the Festival at 4 p.m. in the Ivan hotel

May 21

Round 1 – Festival teams at 4 p.m.

May 22

Round 2 – Festival teams at 9:30 a.m.

Round 3 – Festival teams at 4 p.m.

May 23

Blitz Team Championship of the Republic of Croatia at 10 a.m.

Round 4 – Festival teams at 4 p.m.

May 24

Round 5 – Festival teams at 9:30 a.m.

Round 6 – Festival teams at 4 p.m.

May 25

Round 7 – Festival teams at 9:30 a.m.

 

CLOSING CEREMONY OF THE FESTIVAL AND HANDING OUT OF THE AWARDS AT 2 p.m. IN THE IVAN HOTEL

 

Contact: 

SOLARIS d.d.

Phone:   + 385 (0)22 361 013

Telefax:  + 385 (0)22 361 800

Contact person: Marija Pavičić

CROATIAN CHESS FEDERATION

Phone:   + 385 (0)1 3012 352

Telefax:  + 385 (0)1 3012 352

e-mail: hss@zg.t-com.hr