RASPIS
I. HRVATSKE ŠAHOVSKE LIGE - SENIORI ZA 2012. GODINU
Šibenik, 22. rujna - 2. listopada 2012. 

21. ekipno državno prvenstvo - I. Hrvatska šahovska liga za seniore održat će se u Šibeniku u hotelskom naselju Solaris u vremenu od 22.09. do 02.10.2012. Smještaj sudionika je u hotelima "Niko" i "Jure" u hotelskom naselju Solaris.

Dolazak sudionika je u subotu 22. rujna s večerom, a odlazak u utorak 2. listopada poslije ručka.

Otvaranje i 1. kolo je 23.09. u 15,00 sati. Zatvaranje prvenstva je 01.10. poslije zadnjeg kola.

Cijena punog pansiona iznosi 299,00 kn u dvokrevetnoj i 389,00 kn u jednokrevetnoj sobi po osobi dnevno.

Boravišna pristojba i PDV uključeni su u cijenu.

Rezervacija smještaja vrši se isključivo u "Solaris" d.d., na tel 022/361 008, (kontakt osoba: Milica Skočić) i fax: 022/361 801, ili e-mailom na adresu: milica.skocic@solaris.hr

Pansionske usluge plaćaju se unaprijed na žiro - račun: "Solaris" d.d., Šibenik, MB 3171787, OIB : 26217708909, žiro-račun broj : 2402006-1100546667, uz obaveznu naznaku poziva na broj koji će biti naznačen na predračunu, ili gotovinom na licu mjesta na recepciji hotela po dolasku uz prethodnu dostavljenu garanciju plaćanja kreditnom karticom.

Pri dolasku valja predočiti kopiju virmana o izvršenoj uplati pansionskih usluga. Predračune je moguće zatražiti na gornjoj adresi.

Prvenstvo se igra na 6 seniorskih ploča. U osnovnom sastavu moguće je prijaviti još 4 rezerve. Na prvenstvu pravo sudjelovanja imaju sljedeći klubovi:

1. ŠK "Liburnija", Rijeka
2. ŠK "Zagreb", Zagreb
3. ŠK "Rijeka", Rijeka
4. HAŠK "Mladost", Zagreb
5. ŠK "ETF-Osijek", Osijek
6. GŠK "Mravince-Cemex", Mravince
7. ŠK "Đuro Đaković Holding", Slavonski Brod
8. ŠK "Goran", Bibinje
9. ŠK "Đakovo", Đakovo
10.ŠK "Brda", Split


Kotizacija za natjecanje iznosi 1.000 kuna. Kotizacija se uplaćuje unaprijed na žiro račun: Hrvatski šahovski savez, Zagreb, broj: 2481000-1120011240. Prije početka turnira treba predočiti kopiju virmana o izvršenoj uplati.

Pravo sudjelovanja imaju igrači registrirani u Hrvatskom šahovskom savezu za 2012. godinu. Za svaku ekipu pravo nastupa u pojedinom kolu imaju 2 strana igrača.

Pod strancem se podrazumijeva svaki igrač koji nema hrvatsko državljanstvo i koji se na rejting listi FIDE na nalazi na listi hrvatskih igrača.

Rok za pisane prijave klubova prima Hrvatski šahovski savez, Trg Krešimira Ćosića 11, 10000 Zagreb, do 16.08.2012. godine.

Rezervaciju smještaja treba izvršiti u "Solaris" d.d. najkasnije do 05.09.2012. godine.

Molimo da se pridržavate spomenutog roka, jer u protivnom ne možemo garantirati smještaj.

Zagreb, 10. srpnja 2012.
 

HRVATSKI ŠAHOVSKI SAVEZ


RASPIS
I. HRVATSKE ŠAHOVSKE LIGE - ŽENE ZA 2012. GODINU
Šibenik, 22. rujna - 30. rujna 2012.


VAŽNA OBAVIJEST
Redoslijed igrača u osnovnom sastavu određuje kapetan ekipe prema osobnom nahođenju bez obzira na titule i kategorije, ali uz uvjet da igračica koja igra na višoj ploči ne smije imati za 100 ili više bodova niži ELO rejting od igračice koji igra na bilo kojoj nižoj ploči.


21. ekipno državno prvenstvo - I. Hrvatska šahovska liga za žene održat će se u Šibeniku u hotelskom naselju Solaris u vremenu od 22.09. do 30.09.2012. godine. Smještaj sudionika je u hotelima "Niko" i "Jure" u hotelskom naselju Solaris.

Dolazak sudionika je u subotu 22. rujna s večerom, a odlazak u nedjelju 30. rujna poslije ručka.

Otvaranje i 1. kolo je 23. 09. u 15,00 sati. Zatvaranje prvenstva je 30. 09. poslije zadnjeg kola.

Cijena punog pansiona iznosi 299,00 kn u dvokrevetnoj i 389,00 kn u jednokrevetnoj sobi po osobi dnevno.

Boravišna pristojba i PDV uključeni su u cijenu.

Rezervacija i uplata smještaja vrši se isključivo u "Solaris" d.d., na tel 022/361 008 (kontakt osoba: Milica Skočić) i fax: 022/361 801, ili e-mailom na adresu: milica.skocic@solaris.hr

Pansionske usluge plaćaju se unaprijed na žiro - račun: "Solaris" d.d., Šibenik, MB 3171787, OIB : 26217708909, žiro-račun broj : 2402006-1100546667, uz obaveznu naznaku poziva na broj koji će biti naznačen na predračunu, ili gotovinom na licu mjesta na recepciji hotela po dolasku uz prethodnu dostavljenu garanciju plaćanja kreditnom karticom.

Pri dolasku valja predočiti kopiju virmana o izvršenoj uplati pansionskih usluga. Predračune je moguće zatražiti na gornjoj adresi.

Prvenstvo se igra na 4 ženske ploče. U osnovnom sastavu moguće je prijaviti još 2 rezerve. Na prvenstvu pravo sudjelovanja imaju sljedeći klubovi:

1. ŠK "Liburnija", Rijeka
2. ŠK "Lucija", Rijeka
3. HAŠK "Mladost", Zagreb
4. ŠK "Polet", Buševec
5. ŠK "Draga", Rijeka
6. ŠK "Rijeka", Rijeka
7. ŠK "Ivan Dvoržak", Zrinski Topolovac
8. ŠK "Goranka", Ravna Gora
9. ŠK "Dama", Đakovo (ŠK Mladost, Petrinja odustao)
10. ŠK "Goran", Vrbovsko

Kotizacija za natjecanje iznosi 500 kuna. Kotizacija se uplaćuje unaprijed na žiro račun: Hrvatski šahovski savez, Zagreb, broj: 2481000-1120011240. Prije početka turnira treba predočiti kopiju virmana o izvršenoj uplati.

Pravo sudjelovanja imaju igrači registrirani u Hrvatskom šahovskom savezu za 2012. godinu. Za svaku ekipu pravo sudjelovanja u pojedinom kolu ima 1 strana igračica.

Pod stranom igračicom se podrazumijeva svaka igračica koji nema hrvatsko državljanstvo i koji se na rejting listi FIDE na nalazi na listi hrvatskih igrača.

Rok za pisane prijave klubova prima Hrvatski šahovski savez, Trg Krešimira Ćosića 11, 10000 Zagreb, do 16.08.2012. godine.

Rezervaciju smještaja treba izvršiti u "Solaris" d.d. najkasnije do 05.09.2012. godine.

Molimo da se pridržavate spomenutog roka, jer u protivnom nećemo moći garantirati smještaj.

Zagreb, 10. srpnja 2012.
 

HRVATSKI ŠAHOVSKI SAVEZ


RASPIS
I. B HRVATSKE ŠAHOVSKE LIGE - SENIORI ZA 2012. GODINU
Šibenik, 22. rujna - 2. listopada 2012.

 

21. ekipno državno prvenstvo - I.b Hrvatska šahovska liga za seniore održat će se u Šibeniku u hotelskom naselju Solaris u vremenu od 22.09. do 02.10.2012. Smještaj sudionika je u hotelima "Niko" i "Jure" u hotelskom naselju Solaris.

Dolazak sudionika je u subotu 22. rujna s večerom, a odlazak u utorak 02. listopada poslije ručka.

Otvaranje i 1. kolo je 23.09. u 15,00 sati. Zatvaranje prvenstva je 01.10. poslije zadnjeg kola.

Cijena punog pansiona iznosi 299,00 kn u dvokrevetnoj i 389,00 kn u jednokrevetnoj sobi po osobi dnevno.

Boravišna pristojba i PDV uključeni su u cijenu.

Rezervacija i uplata smještaja vrši se isključivo u "Solaris" d.d., MB 3171787, na tel 022/361 008, (kontakt osoba: Milica Skočić) i fax: 022/361 801, ili e-mailom na adresu: milica.skocic@solaris.hr

Pansionske usluge plaćaju se unaprijed na žiro - račun: "Solaris" d.d., Šibenik, MB 3171787, OIB : 26217708909, žiro-račun broj : 2402006-1100546667, uz obaveznu naznaku poziva na broj koji će biti naznačen na predračunu, ili gotovinom na licu mjesta na recepciji hotela po dolasku uz prethodnu dostavljenu garanciju plaćanja kreditnom karticom.

Pri dolasku valja predočiti kopiju virmana o izvršenoj uplati pansionskih usluga. Predračune je moguće zatražiti na gornjoj adresi.

Prvenstvo se igra na 6 seniorskih ploča. U osnovnom sastavu moguće je prijaviti još 4 rezerve. Na prvenstvu pravo sudjelovanja imaju sljedeći klubovi:

1. ŠK "Varaždin", Varaždin
2. ŠK "Junior", Rijeka
3. ŠK "Sljeme-Agroproteinka", Sesvete
4. ŠK "Dubrovnik", Dubrovnik
5. ŠK "Vukovar '91", Vukovar
6. GŠK "Požega", Požega
7. ŠK "Pula", Pula
8. ŠK "Šibenik", Šibenik
9. ŠK "A1 Split", Split
10.ŠK "Ilok", Ilok


Kotizacija za natjecanje iznosi 1.000 kuna. Kotizacija se uplaćuje unaprijed na žiro račun: Hrvatski šahovski savez, Zagreb, broj: 2481000-1120011240. Prije početka turnira treba predočiti kopiju virmana o izvršenoj uplati.

Pravo sudjelovanja imaju igrači registrirani u Hrvatskom šahovskom savezu za 2012. godinu. Za svaku ekipu pravo nastupa u pojedinom kolu imaju 2 strana igrača.

Pod strancem se podrazumijeva svaki igrač koji nema hrvatsko državljanstvo i koji se na rejting listi FIDE na nalazi na listi hrvatskih igrača.

Rok za pisane prijave klubova prima Hrvatski šahovski savez, Trg Krešimira Ćosića 11, 10000 Zagreb, do 16.08.2012. godine.

Rezervaciju smještaja treba izvršiti u "Solaris" d.d. najkasnije do 05.09.2012. godine.

Molimo da se pridržavate spomenutog roka, jer u protivnom nećemo moći garantirati smještaj.

Zagreb, 10. srpnja 2012.
 

HRVATSKI ŠAHOVSKI SAVEZ