Juniori

Top Terme noću

 
TURNIRSKI PRAVILNIK
POJEDINAČNIH PRVENSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE
ZA JUNIORE DO 17 i DO 19 GODINA ZA 2012. GODINU

1. Hrvatski šahovski savez u suradnji sa Šahovskim savezom Sisačko-moslavačke županije i TOP terme iz Topuskog u Hotelu Toplica od 22.7. - 29.7.2012. godine organizira pojedinačna prvenstva Republike Hrvatske za juniore do 17 i do 19 godina.

2. Prvenstva se igraju odvojeno i to: Prvenstvo za juniore do 17 godina i Prvenstvo za juniore do 19 godina.

3. Pravo sudjelovanja imaju svi hrvatski državljani (i nisu objavljeni na FIDE međunarodnoj rejting listi pod drugom državom) koji su registrirani u Hrvatskom šahovskom savezu za 2012. godinu, a da nisu do 1.1.2012. navršili 17 odnosno 19 godina.

4. Sustav natjecanja pojedinog Prvenstva odredit će se prema broju sudionika (Švicarski ili Bergerov sustav). Ako se pojedino Prvenstvo igra po švicarskom sustavu sparivanje će se vršiti po FIDE varijanti i igrat će se 9 kola.
Tempo igre je 90 minuta uz dodatak od 30 sekundi po svakom odigranom potezu. Partije se igraju
Po Pravilima šaha FIDE.
Redovita kola će se igrati prema objavljenom rasporedu.

5. Igrač koji ima bijele figure obvezan je na to kolo donijeti i na stol postaviti ispravan digitalni šahovski sat i šahovsku garnituru sa šahovnicom standardnih turnirskih dimenzija.
Sve dok igrač ne udovolji tom zahtjevu, smatrat će se kao da nije nazočan u dvorani za igranje. Dopušteno kašnjenje na partiju je 30 minuta.
Ako se tijekom igre utvrdi da je šahovski sat neispravan, vrijeme koje je potrebno za pronalaženje
i postavljanje ispravnog šahovskog sata računat će se igraču koji ima bijelu boju figura.

6. Suci Prvenstava su: Saša Stanković, državni sudac - glavni sudac i Ferdo Martinović, državni sudac, zamjenik glavnog suca.
Članovi Turnirskog odbora su:
a njihovi zamjenici su:
7. Na odluku suca nezadovoljna strana ima pravo žalbe u roku od 30 minuta po nastalom sporu. Žalba se predaje u pisanoj formi Turnirskom odboru uz žalbenu pristojbu od 500 kn, koja se vraća u slučaju povoljnog rješenja žalbe, a u protivnom ide u korist HŠS. Žalba se mora riješiti najkasnije do početka slijedećeg kola ili do proglašenja rezultata.

8. Prvenstvo do 17 godina je kvalifikacijsko za europsko i svjetsko prvenstvo za juniore do 18 godina 2013. godine. Prvoplasirani ima pravo izbora nastupa na svjetskom ili europskom prvenstvu.
Prvenstvo do 19 godina je kvalifikacijsko za svjetsko prvenstvo za juniore do 20 godina 2013. godine. Prvoplasirani ima pravo nastupa na svjetskom prvenstvu.
Po tri prvoplasirana juniora u svakoj konkurenciji bit će nagrađeni športskim nagradama.
9. U slučaju djelidbe mjesta o konačnom plasmanu odlučivat će slijedeći kriteriji:
Za Prvenstva igrana po švicarskom sustavu:
a) Središnji Buchholz;
b) Buchholz;
c) Kumulativ, a ako je isti izostavlja se rezultat prvog kola i tako redom do odluke;
d) međusobni susret;
e) veći broj pobjeda;
f) veći broj pobjeda crnim figurama;
g) veći broj igara crnim figurama;
Za Prvenstva igrana po Bergerovom sustavu:
a) Coya sustav;
b) Sonneborn-Berger;
c) međusobni susret;
d) veći broj pobjeda;
e) veći broj pobjeda crnim figurama;
f) veći broj igara crnim figurama;

U slučaju djelidbe mjesta koja odlučuju o prvacima ili o plasmanu na svjetsko ili europsko prvenstvo kod potpuno jednakih gore navedenih dodatnih kriterija odigrat će se dodatni meč (doigravanje). Doigravanje će se igrati po slijedećem principu: igraju se dvije dodatne partije s ubrzanim tempom od 30 minuta za razmišljanje po igraču (boja figura određuje se prije doigravanja). Ukoliko u te dvije partije ne dobijemo pobjednika igra se drugi krug doigravanja od dvije dodatne partije s brzopoteznim tempom od 5 minuta za razmišljanje po igraču (boja figura određuje se prije doigravanja). Ukoliko i poslije drugog kruga doigravanja bude neriješen rezultat igra se treći krug doigravanja od jedne brzopotezne partije u kojoj bijeli ima za razmišljanje 6 minuta, crni 5 minuta, uz uvjet bijelom da za pobjedu u doigravanju mora pobijediti, dok je crnom za pobjedu u doigravanju dovoljan i remi (uz pobjedu). Boja figura za tu dodatnu partiju određuje se ždrijebom prije partije.

10. U prostoru za igru za vrijeme igre nije dozvoljeno korištenje elektroničkih pomagala. U slučaju da igrač koristi elektronička pomagala ili mu zvoni mobilni telefon kažnjava se gubitkom partije.
Nedisciplinirano ponašanje biti će sankcionirano na licu mjesta sve do izbacivanja sa turnira od ovlaštene osobe Hrvatskog šahovskog saveza uz naknadnu prijavu Stegovnom sudu.

11. Ovaj Pravilnik propisala je Natjecateljska komisija HŠS-a.

HRVATSKI ŠAHOVSKI SAVEZ


TURNIRSKI PRAVILNIK
POJEDINAČNIH PRVENSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE
ZA JUNIORKE DO 17 i DO 19 GODINA ZA 2012. GODINU

1. Hrvatski šahovski savez u suradnji sa Šahovskim savezom Sisačko-moslavačke županije i TOP terme iz Topuskog od 22.7. - 29.7.2012. godine organizira pojedinačna prvenstva Republike Hrvatske za juniorke do 17 i do 19 godina.

2. Prvenstva se igraju odvojeno i to: Prvenstvo za juniorke do 17 godina i Prvenstvo za juniorke do 19 godina.

3. Pravo sudjelovanja imaju sve hrvatske državljanke (i nisu objavljene na FIDE međunarodnoj rejting listi pod drugom državom) koje su registrirane u Hrvatskom šahovskom savezu za 2012. godinu, a da nisu do 1.1.2012. navršile 17 odnosno 19 godina.

4. Sustav natjecanja pojedinog Prvenstva odredit će se prema broju sudionika (Švicarski ili Bergerov sustav). Ako se pojedino Prvenstvo igra po švicarskom sustavu sparivanje će se vršiti po FIDE varijanti i igrat će se 9 kola.
Tempo igre je 90 minuta uz dodatak od 30 sekundi po svakom odigranom potezu. Partije se igraju
po Pravilima šaha FIDE.
Redovita kola će se igrati prema objavljenom rasporedu.

5. Igračica koja ima bijele figure obvezna je na to kolo donijeti i na stol postaviti ispravan digitalni šahovski sat i šahovsku garnituru sa šahovnicom standardnih turnirskih dimenzija.
Sve dok igračica ne udovolji tom zahtjevu, smatrat će se kao da nije nazočna u dvorani za igranje. Dopušteno kašnjenje na partiju je 30 minuta.
Ako se tijekom igre utvrdi da je šahovski sat neispravan, vrijeme koje je potrebno za pronalaženje
i postavljanje ispravnog šahovskog sata računat će se igračici koji ima bijelu boju figura.

6. Suci Prvenstava su: Saša Stanković, državni sudac - glavni sudac i Ferdo Martinović, državni sudac, zamjenik glavnog suca.
Članovi Turnirskog odbora su:
a njihovi zamjenici su:
7. Na odluku suca nezadovoljna strana ima pravo žalbe u roku od 30 minuta po nastalom sporu. Žalba se predaje u pisanoj formi Turnirskom odboru uz žalbenu pristojbu od 500 kn, koja se vraća u slučaju povoljnog rješenja žalbe, a u protivnom ide u korist HŠS. Žalba se mora riješiti najkasnije do početka slijedećeg kola ili do proglašenja rezultata.

8. Prvenstvo do 17 godina je kvalifikacijsko za europsko i svjetsko prvenstvo za juniorke do 18 godina 2013. godine. Prvoplasirana ima pravo izbora nastupa na svjetskom ili europskom prvenstvu,
Prvenstvo do 19 godina je kvalifikacijsko za svjetsko prvenstvo za juniorke do 20 godina 2013. godine. Prvoplasirana ima pravo nastupa na svjetskom prvenstvu.
Po tri prvoplasirane juniorke u svakoj konkurenciji bit će nagrađene športskim nagradama.

9. U slučaju djelidbe mjesta o konačnom plasmanu odlučivat će slijedeći kriteriji:
Za Prvenstva igrana po švicarskom sustavu:
a) Središnji Buchholz;
b) Buchholz;
c) Kumulativ, a ako je isti izostavlja se rezultat prvog kola i tako redom do odluke;
d) međusobni susret;
e) veći broj pobjeda;
f) veći broj pobjeda crnim figurama;
g) veći broj igara crnim figurama;
Za Prvenstva igrana po Bergerovom sustavu:
a) Coya sustav;
b) Sonneborn-Berger;
c) međusobni susret;
d) veći broj pobjeda;
e) veći broj pobjeda crnim figurama;
f) veći broj igara crnim figurama;

U slučaju djelidbe mjesta koja odlučuju o prvakinjama ili o plasmanu na svjetsko ili europsko prvenstvo kod potpuno jednakih gore navedenih dodatnih kriterija odigrat će se dodatni meč (doigravanje). Doigravanje će se igrati po slijedećem principu: igraju se dvije dodatne partije s ubrzanim tempom od 30 minuta za razmišljanje po igračici (boja figura određuje se prije doigravanja). Ukoliko u te dvije partije ne dobijemo pobjednicu igra se drugi krug doigravanja od dvije dodatne partije s brzopoteznim tempom od 5 minuta za razmišljanje po igračici (boja figura određuje se prije doigravanja). Ukoliko i poslije drugog kruga doigravanja bude neriješen rezultat igra se treći krug doigravanja od jedne brzopotezne partije u kojoj bijela ima za razmišljanje 6 minuta, crna 5 minuta, uz uvjet bijeloj da za pobjedu u doigravanju mora pobijediti, dok je crnoj za pobjedu u doigravanju dovoljan i remi (uz pobjedu). Boja figura za tu dodatnu partiju određuje se ždrijebom prije partije.

10. U prostoru za igru za vrijeme igre nije dozvoljeno korištenje elektroničkih pomagala. U slučaju da igračica koristi elektroničko pomagalo ili joj zvoni mobilni telefon kažnjava se gubitkom partije.
Nedisciplinirano ponašanje biti će sankcionirano na licu mjesta sve do izbacivanja sa turnira preko ovlaštene osobe Hrvatskog šahovskog saveza uz naknadnu prijavu Stegovnom sudu.

11. Ovaj Pravilnik propisala je Natjecateljska komisija HŠS-a.
 

HRVATSKI ŠAHOVSKI SAVEZ