ZADAR OPEN 2010
Falkensteiner Hotels & Resorts Borik

Zadar, 12. – 18. prosinca 2010.

 

[an error occurred while processing this directive]
R A S P I S

ORGANIZATOR: Hrvatski šahovski savez, Zagreb; Šahovski savez Zadarske županije, Zadar
TEHNIČKI ORGANIZATOR: Šahovski savez Zadarske županije, Zadar
NAZIV TURNIRA: Međunarodni šahovski turnir „ZADAR OPEN 2010“.
VRIJEME: 12. 12. – 18. 12. 2010.
MJESTO: ZADAR; Falkensteiner Hotels & Resorts Borik, Majstora Radovana 7
SUSTAV: Švicarski sustav, FIDE varijanta, 9 kola
TEMPO IGRE: 90 minuta po igraču uz dodatak od 30 sekundi za svaki odigrani potez
PRAVO NASTUPA: Pravo nastupa imaju šahisti i šahistkinje iz Hrvatske i inozemstva.
Na A turniru nastupaju svi sa rejtingom 2300 i višim, a na B
turniru sa rejtingom 2200 i nižim
Šahisti i šahistkinje sa rejtingom između 2200 i 2300 imaju pravo
izbora nastupiti na A ili B turniru
Najbolje plasirani hrvatski igrač stječe pravo nastupa na pojedinačnom prvenstvu Hrvatske u šahu.
Turnir se rejtingira za ELO i CRO listu
NAGRADE: MUŠKARCI
A: TURNIR                 B: TURNIR
1. 2500 EUR              650 EUR
2. 1500 EUR              500 EUR
3. 1000 EUR              300 EUR
4.  800 EUR              250 EUR
5.  650 EUR              150 EUR
6.  500 EUR              100 EUR
7.  400 EUR
8.  300 EUR
9.  200 EUR
10. 150 EUR
11. 120 EUR
12. 100 EUR

ŽENE*
500 EUR
350 EUR
200 EUR
* Pod uvjetom da na turniru sudjeluje najmanje šest (6) šahistkinja

NAJBOLJI PREMA REJTINGU:

1600 – 1800: 75 EUR
1801 – 2000: 75 EUR
2001 – 2199: 75 EUR

Najbolji junior do 20 godina……………………………50 EUR
Najbolji veteran preko 60 godina……………………50 EUR
Najbolje plasirani igrač ŠSZŽ………………………….50 EUR
Najbolje plasirani junior ŠSZŽ…………………………50 EUR

Nagrade su kumulativne
Sudionici B turnira dužni su za nastup osigurati ispravan elektronski sat i garnituru standardnih dimenzija.

UPISNINA: 200 kn. Upisninu ne plaćaju natjecatelji s međunarodnim titulama
SMJEŠTAJ: Falkensteiner Hotels & Resorts Borik, Majstora Radovana 7, ZADAR

tel.: +385/0/23 206 630
fax.:+385/0/23 332 065
e-mail: ana.belamaric@falkensteiner.com , Internet str. www.falkensteiner.com

PANSION JEDNOKREVETNA SOBA: 280 kn
DVOKREVETNA SOBA: 245 kn
Boravišna pristojba uključena u cijenu.
Sudionici sa rejtingom 2500 i višim, u dogovoru sa organizatorom mogu koristiti besplatan pansionski smještaj.
Žena sa najvišim rejtingom ima besplatan pansionski smještaj.

Raspored kola:

1. kolo: 12. 12. u 16.00h
2. kolo: 13. 12. u 09.00h
3. kolo: 13. 12. u 16.00h
4. kolo: 14. 12. u 16.00h
5. kolo: 15. 12. u 09.00h
6. kolo: 15. 12. u 16.00h
7. kolo: 16. 12. u 16.00h
8. kolo: 17. 12. u 16.00h
9. kolo: 18. 12. u 09.00h

Prijave za turnir najkasnije 12. prosinca do 13.00 sati u Falkensteiner Hotels & Resort Borik.
Zatvaranje turnira je 18. prosinca u 13.30 sati.

INFORMACIJE: Mate Maroja, tajnik tel.: +385/23 327 895, mob +385/0/98 585 472
fax: +385/0/23 204 084
e-mail: luka.peranic@grad-zadar.hr
 


INTERNATIONAL CHESS TOURNAMENT
„ZADAR OPEN 2010“ 

ORGANIZER: Croatian chess federation & Chess federation Zadar
DATE & LOCATION: 12. 12. – 18. 12. 2010. Falkensteiner Hotels & Resorts Borik,
Majstora Radovana 7; 23000 ZADAR
SYSTEM: Swiss, FIDE variant, 9 round, 90 minutes + 30 sec. bonification for every move (from the beginning of the game).
On tournament „A“ all chess players with rating 2300 and higher can take a part; on
tournament „B“ all chess players with 2200 and less.
Chess players with rating between rating 2200 – 2300 have their right to choose the tournament they would like to play.

MONEY AWARDS:
MEN
TOURNAMENT „A“         TOURNAMENT „B“

1 2500 EUR                     650 EUR
2 1500 EUR                     500 EUR
3 1000 EUR                     300 EUR
4 800 EUR                       250 EUR
5 650 EUR                       150 EUR
6 500 EUR                       100 EUR
7 400 EUR
8 300 EUR
9 200 EUR
10 150 EUR
11 120 EUR
12 100 EUR

WOMEN*
500 EUR
350 EUR
200 EUR
* Minimum six (6) female participants

BEST PLAYERS ACCORDING TO RATING:

1600 – 1800: 75 EUR
1801 – 2000: 75 EUR
2001 – 2199: 75 EUR

Best junior player up to the age of 20…………………….50 EUR
Best veteran player older than 60 yrs…………………….50 EUR
Best positioned player CA Zadar …………………………….50 EUR
Best positioned junior CA Zadar …………..…………………50 EUR

Players on tournament “B” have to ensure the chess clock standard garniture.
Awards are cumulative.

ENTRY FEE: 200kn except participants with international titles

ACCOMODATION: Falkensteiner Hotels & Resorts Borik, Majstora Radovana 7,

tel.: +385/0/23 206 630
fax.:+385/0/23 332 065
E-mail: ana.belamaric@falkensteiner.com, Internet site. www.falkensteiner.com

BOARD SINGLE ROOM 280kn
DOUBLE ROOM 245kn
All residence taxes included
Players with rating of 2500 and higher have free accommodation and board (in agreement with organizer)
The best female chess player has a free board.

THE ROUND SCHEDULE:

1. Round: 12. 12. 16.00h
2. Round: 13. 12. 09.00h
3. Round: 13. 12. 16.00h
4. Round: 14. 12. 16.00h
5. Round: 15. 12. 09.00h
6. Round: 15. 12. 16.00h
7. Round: 16. 12. 16.00h
8. Round: 17. 12. 16.00h
9. Round: 18. 12. 09.00h

Registration will be accepted until 12. December at 1,30pm
Falkensteiner Hotels & Resorts Borik, Zadar

INFORMATION: Mate Maroja, tajnik tel.: +385/23 327 895,
Mob +385/0/98 585 472
Fax: +385/0/23 204 084
E-mail: luka.peranic@grad-zadar.hr