Hrvatski šahovski savez – Lige HŠS 2014.

Lige HŠS 2014.

23. EKIPNO PRVENSTVO HRVATSKE U ŠAHU
2014.

I. SENIORSKE ŠAHOVSKE LIGE

KADETI
HRVATSKE
LIGE CENTAR
Povjerenik:

23. EKIPNO PRVENSTVO HRVATSKE U ŠAHU
ožujak – studeni 2014.

II., III., IV. i V. SENIORSKA ŠAHOVSKA LIGA

HRVATSKE
LIGE CENTAR
PGN
Bilten 2
Bilten 3
Bilten 4
Bilten 5
Bilten 2
Bilten 3
Bilten 4
Bilten 5
Bilten 2
Bilten 3
Bilten 4
Bilten 5
Bilten 2
Bilten 3
Bilten 4
Bilten 5
Bilten 2
Bilten 3
Bilten 4
Bilten 5
Bilten 2
Bilten 3
Bilten 4
Bilten 5
Bilten 2
Bilten 3
Bilten 4
Bilten 5
parovi

centar

Povjerenik: Slavko Bejuk slavko.bejuk@gmail.com
HRVATSKE
LIGE CENTAR
Bilten 0 Bilten 0
PGN Povjerenik: Saša Stanković sasa.stankovic1@ck.t-com.hr
HRVATSKE
LIGE JUG
Bilten 1
Bilten 2
Bilten 3
Bilten 1
Bilten 2
Bilten 3
Bilten 1
Bilten 2
Bilten 3
PGN

jug

Povjerenik: Mate Ribičić mate.ribicic@omis.hr
HRVATSKE
LIGE ZAPAD
PGN

zapad

Povjerenik:Nenad Dorić nenad.dori@gmail.com
HRVATSKE
LIGE ISTOK
PGN

istok

Povjerenik: Zdravko Birovljević zdravko.birovljevic@optinet.hr

II. JUNIORSKA ŠAHOVSKA LIGA

II. LIGA
JUG
rezultati
rezultati
HRVATSKE
JUN LIGE
Bilten 2 Bilten 3 Bilten 1

KADETSKA ŠAHOVSKA LIGA

CENTAR
HRVATSKE
KAD LIGE
Bilten 2
Bilten 3
Bilten 1
Bilten 3

II. ŽENSKA ŠAHOVSKA LIGA

HRVATSKE
ŽENSKE LIGE