Hrvatski šahovski savez – LIGE HŠS 2016.

LIGE HŠS 2016.

25. EKIPNO PRVENSTVO HRVATSKE U ŠAHU
2016.

I. SENIORSKE ŠAHOVSKE LIGE

SENIORI
rezultati
SENIORKE rezultati
JUNIORI
rezultati
KADETI
HRVATSKE
LIGE CENTAR
Povjerenik:

25. EKIPNO PRVENSTVO HRVATSKE U ŠAHU
ožujak – studeni 2016.

II., III., IV. i V. SENIORSKA ŠAHOVSKA LIGA

II. LIGA
CENTAR
rezultati
III. LIGA
CENTAR A
rezultati
III. LIGA
CENTAR C
rezultati
IV. LIGA
CENTAR A
rezultati
IV. LIGA
CENTAR C
rezultati
IV. LIGA
CENTAR D
rezultati
V. LIGA
CENTAR
rezultati
HRVATSKE
LIGE CENTAR
Bilten 2
Bilten 3
Bilten 4
Bilten 2
Bilten 3
Bilten 4
Bilten 2
Bilten 3

Bilten 4
Bilten 2
Bilten 3

Bilten 4
Bilten 2
Bilten 3
Bilten 4
Bilten 2
Bilten 3
Bilten 4
Bilten 2
Bilten 3
Bilten 4parovi-8-kolo
 PGN

centar

Povjerenik: Slavko Bejuk slavko.bejuk@gmail.com
III. LIGA CENTAR B
rezultati
IV. LIGA CENTAR B
rezultati
Bilten 0 Bilten 0
Povjerenik: Saša Stanković sasa.stankovic1@ck.t-com.hr
II. LIGA
JUG
rezultati
III. LIGA
JUG
rezultati
IV. LIGA
JUG
rezultati
HRVATSKE
LIGE JUG

jug

Povjerenik: Mate Ribičić mate.ribicic@omis.hr
II. LIGA
ZAPAD
rezultati
III. LIGA
ZAPAD
rezultati
IV. LIGA
ZAPAD
rezultati
HRVATSKE
LIGE ZAPAD

zapad

Povjerenik:Nenad Dorić nenad.dori@gmail.com
II. LIGA
ISTOK
rezultati
III. LIGA
ISTOK A
rezultati
III. LIGA
ISTOK B
rezultati
III. LIGA
ISTOK C
rezultati
IV. LIGA
ISTOK A
rezultati
IV. LIGA
ISTOK B
rezultati
IV. LIGA
ISTOK C
rezultati
HRVATSKE
LIGE ISTOK
Bilten 2
Bilten 3
 PGN

istok

Povjerenik: Ivica Leaković ivica.leakovic@gmail.com

II. JUNIORSKA ŠAHOVSKA LIGA

II. LIGA
CENTAR
rezultati
II. LIGA
JUG
rezultati
II. LIGA
ZAPAD
rezultati
juniori
juniorke
rezultati
HRVATSKE
JUN LIGE

KADETSKA ŠAHOVSKA LIGA

KADETI I
rez.
KADETI II
rez.
KADETI III
rez.
KADETI IV
rez.
KADETKINjE
rezultati
CENTAR
KADETI A
rezultati

KADETI B
rezultati

KADETKINJE
rezultati

JUG
KADETI
ZAPAD
rezultati

KADETKINjE
ZAPAD
rezultati
KADETI I
rezultati

KADETI II
rezultati
KADETKINJE
rezultati

ISTOK
FINALE
KADETKINJE
FINALE
KADETI
HRVATSKE
KAD LIGE
Bilten
Bilten 3

II. ŽENSKA ŠAHOVSKA LIGA

HRVATSKE
ŽENSKE LIGE